Brygge og havnereglement

1. Det er et hvert medlems plikt å sørge for at brygge og tilstøtende område holdes rent og pent.
2. Det er forbudt å sløye/ rengjøre fisk på foreningens område. Dette skal gjøres på havet.
3. Det er herunder ikke tillatt å lagre redskap/ ting på bryggene eller i foreningens klubbhus eller lagerbygninger.
4. Dersom det er fare for oljesøl eller lignende ved lensing skal dette ikke utføres i båthavnen.
5. Hver båt skal fortøyes forsvarlig med 2 fortamper som peker akterover, og 2 baktamper som peker forover.
Det presiseres spesielt at samtlige fortøyningstamper være utstyrt med rykkdemper.
6. Porten til bryggen skal holdes lukket og låst, det skal kun være en nøkkel hver båtplass.
7. Viktig: Dersom en båtplass over tid blir stående tom, skal denne låses med tau. Dette gjelder også hvis plassen er tom og været er dårlig.
8. Det er ikke adgang til korttidsutleie av båtplassen. Enhver utleie eller salg av båtplass skal godkjennes av styret.
9. Parkering skal skje kun oppe langs Vinjesjøveien.
Parkering langs sjøkanten er ikke tillatt utenom bobil/ campingvogn som betaler avgift for dette.

10. Sakte fart: Vi gjør oppmerksom på at det skal brukes sakte fart i havneområdet(maks 5 knop).
11. Det er ikke tillatt å låne bort bryggenøkkel til noen som ikke er medlem av Vinje Båtforening